Medlemsavgift 2018 – Jäsenmaksu 2018

Det är dags att betala medlemsavgiften till CQ-klubben (OH6AG) för år 2018. Enligt höstmötets beslut är medlemsavgiften fortfarande bara 15 euro, ungdomar under 18 år 5 € och de som anslutit sig år 2018 betalar ingen avgift.

Om du fortfarande vill vara medlem och stöda föreningens verksamhet, kan du betala in medlemsavgiften på CQ-klubbens konto i Aktia Bank:
BIC: HELSFIHH
Konto: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Kom ihåg att anteckna ditt anrop eller namn i meddelandefältet. Vi önskar att du betalar senast 20.4.2018.

On tullut aika maksaa CQ-kerhon (OH6AG) jäsenmaksu vuodelle 2018. Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksu on edelleen vain 15 euroa, nuorisojäsenen (alle 18 v.) jäsenmaksu on 5 € ja vuonna 2018 aikana liittyneiltä ei peritä jäsenmaksua.

Jos haluat edelleen olla mukana jäsenenä ja tukemassa yhdistyksen toimintaa, voit maksaa jäsenmaksusi CQ-kerhon tilille Aktia pankkiin:
BIC: HELSFIHH
Tili: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Muista merkitä kutsusi tai nimesi ilmoituskenttään. Toivomme että maksat viimeistään 20.4.2018.

Hälsningar – Terveisin
Styrelsen – Hallitus / O H 6 F X W, Leif

Lämna ett svar