APRS

APRS är en förkortning av Automatic Position Reporting System. På svenska är det ett automatiskt system för rapportering av radioamatörstationens position. Nedan ser du ett exempel på vilka APRS- och AIS-stationer som rör sig i närheten av klubben:

I all enkelhet går det till så, att radioamatören en 144 MHz radio samt en liten enhet (ofta självbyggd) som
kallas ”tracker” till vilken man kopplar har en GPS-mottagare. GPS-mottagarens data (som för övrigt kallas NMEA) kodas om i trackern till ett radiomeddelande enligt paketradiostandard (AX.25). Sedan skickas paketet via radion till en iGate (Internet Gateway) som är en ”port” till Internet. Meddelandet kan eventuellt länkas via en digipeater om man är längre bort från iGaten. Sedan far paketet vidare genom APRS-IS (aprs-systemet på Internet) till någon av de tiotals APRS-servrar som finns runtom i världen. Därefter kan man med vilken Internet-kopplad dator som helst se var trackern (radioamatören?) befinner sig på en karta.

Här kan du se ”vad som rör sig” i Jakobstad med omnejd.
Ställ tidsfönstret överst till höger på t.ex. 3 eller 6 timmar så ser du  lite ”historia” också.

Vad har man då för nytta av detta system?

 • Vid naturkatastrofer kan man snabbt upprätta t.ex. mobila väderstationer
 • En skallgångsledare kan hålla reda på var sökgrupperna befinner sig och sända order till dem
 • Vid tävlingar kan man se var deltagarna finns i terrängen
 • Har man en APRS-station i båten, kan man se var båten finns, även om de ombordvarande inte
  skulle kunna meddela sig med land på annat sätt (t.ex. vid motorhaveri, bränslestopp, sjukdom…)
 • Man kan spåra experimentballonger som sänts upp
 • Man kan ta emot telemetridata från en tracker som mäter något.

OH6AG har i gång tre stationer som hänför sig till APRS-systemet:

 • Internet gatewayn OH6AG som finns vid klubben skickar upp mottagna APRS-meddelanden till en
  server på Internet. Dessutom sänder den via VHF, 144.800 ut positionen på alla OH6:or som
  sänder in sina APRS-paket till servern. Det betyder att man kan följa sådana stationer endera via
  Internet eller via displayen på sin radio.
 • Digipeatern OH6AG-7 som finns på taket till ett hus, 8 våningar upp från marknivån. Den tar emot
  APRS-paket från fordon (biler, båtar, motorcyklar…) och skickar dem vidare till OH6AG gateway:n.
 • AIS-mottagaren (se ovan) som tar emot positions- och skeppsinformation från fartyg i Bottenviken
  ungefär mellan Munsala och Lochteå, och ca. 50 sjömil ut med nuvarande antenn.

Nedan några bilder från Digipeaterns (och repeatern OH6RUG:s) QTH. Foto: Krister, OH6MH.

Ant
OH6AG-7:s antenn (SlimJim) med 70 cm repeaterantennerna till höger.
Cab
OH6RUG och OH6AG-7 samsas i samma skåp.

Så…. Paketradion är tillbaka! Åtminstone delvis…Kontakta t.ex. OH6NT om du vill veta mera om APRS. På Internet hittar du också mycket information om APRS, t.ex. på http://www.aprs.se/ som är
SSA:s APRS-sida.

 

OH6RBG BBS Packetradions historia vid OH6AG:

Både paketradio-BBS:n och dx-clustret är avstängda för gott och numera också skrotade. Torsdagen den 6 april 2005 stängdes båda efter en närmare 20-årig verksamhet. Orsakerna är många, men främst har tiden kört förbi paketradionätet, som inte längre är i drift, och Internet har blivit tillgängligt för alla till rimligt pris. Man får minnas att packet radio utvecklades och togs i bruk vid en tid när allmänna datanät inte ännu fanns, eller var för dyra för oss amatörer. Paketradionätet täckte största delen av Finland och t.ex. OH6AI hade en satellitstation där datapaketen kördes upp till en av våra radioamatörsatelliter för vidare befordran till andra sidan jorden. Via packet radio kunde vi förmedla bilder, meddelanden, datorprogram och övriga data till varandra billigt, men med farten 1200 bit/s (senare 9600 bit/s) var det inte fråga om några större datamängder, utan några hundra kb var väl max. Pengar hade vi dåligt med, men däremot hade vi tid 🙂 Diskussionerna fortsätter i alla fall, och DX-cluster finns fortfarande tillgängligt via DXSummit’s webcluster.

 

Sidan redigerad: 18.01.2018 (OH6FXZ)

Text: OH6NT