COVID-19

Finlands regering kom just med nya besked angående bekämpningen av korona viruset, Covid-19. Bland dessa finns ett par saker som drabbar också vår verksamhet inom CQ-klubben. Alla möten över 10 personer måste undvikas och kontakt med personer som hör till riskgruppen över 70 år bör undvikas. Detta innebär att vi inte håller något Vårmöte eller månadsmöte i april 2020. Vi följer med situationen och siktar på ett möte i maj i stället.

Suomen hallitus antoi juuri uudet määräykset koskien korona viruksen torjuntaa. Tämän takia CQ-kerho ei järjestä Kevätkokousta eikä kuukausikokousta huhtikuussa 2020. Seuraamme tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään kokoukset toukokuussa.

OH6FXW Leif

Ordförande/puheenjohtaja