COVID-19

Finlands regering kom just med nya besked angående bekämpningen av korona viruset, Covid-19. Bland dessa finns ett par saker som drabbar också vår verksamhet inom CQ-klubben. Alla möten över 10 personer måste undvikas och kontakt med personer som hör till riskgruppen över 70 år bör undvikas. Detta innebär att vi inte håller något Vårmöte eller månadsmöte i april 2020. Vi följer med situationen och siktar på ett möte i maj i stället.

Suomen hallitus antoi juuri uudet määräykset koskien korona viruksen torjuntaa. Tämän takia CQ-kerho ei järjestä Kevätkokousta eikä kuukausikokousta huhtikuussa 2020. Seuraamme tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään kokoukset toukokuussa.

OH6FXW Leif

Ordförande/puheenjohtaja

Höstmöte 2019 – Syyskokous 2019

Klubbens höstmöte hålls torsdagen den 14.11 kl. 19:00 i ABC-stationens kabinett vid Kållbyvägen.Stadgeenliga ärenden, bl.a. budget, verksamhetsplan samt val av styrelse för 2020. Klubben bjuder på kaffe/te ochtilltugg. Välkomna!

Kerhon syyskokous pidetään torstaina 14.11 klo 19:00  ABC-aseman kabinetissa Kolpintien varrella. Sääntömääräiset asiat, mm budjetti , toimintasuunnitelma ja hallistusten valinta vuodelle 2020. Kerho tarjoaa kahvia/teetä ja purtavaa. Tervetuloa!

Styrelsen/Hallitus

November månadsmöte direkt efter vårmötet.

Marraskuun kuukausikokous heti syyskokouksen jälkeen. 

Vårmöte 2019 – Kevätkokous 2019

Klubbens vårmöte hålls tisdagen den 16.4 kl. 19:00 i ABC-stationens kabinett vid Kållbyvägen.
Stadgeenliga ärenden, bl.a. val av funktionärer för 2019 samt bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 . Klubben bjuder på kaffe/te och
tilltugg. Välkomna!


Kerhon kevätkokous pidetään tiistaina 16.4 klo 19:00 ABC-aseman kabinetissa Kolpintien varrella.
Sääntömääräiset asiat, mm. toimihenkilöiden valinta vuodelle 2019 ja vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kerho tarjoaa kahvia/teetä ja
purtavaa. Tervetuloa!

Styrelsen/Hallitus

April månadsmöte direkt efter vårmötet. Huhtikuun kuukausikokous heti kevätkokouksen jälkeen.

OH6FXW Leif