AIS

AIS

AIS är en förkortning av Automatic Identification System. Systemet var ursprungligen avsett för undvika kollisioner till sjöss bland stora fartyg som rörs av SOLAS konventionen. På senare år har priset på mottagare och transceivers sjunkit så dessa blivit relativt vanliga på lite större båtar även i våra trakter. Tänkt att primärt användas fartyg till fartyg eller fartyg till landbaserad VTS station (från englelska: vessel traffic service, svenska: fartygstrafikservice).

Eftersom relativt få personer på land har tillgång till egen AIS mottagare, men vissa ändå är nyfikna på vilka fartyg som rör sig till sjöss har CQ-Klubben dragit sitt ”strå till stacken” och förser allmänheten med AIS data som täcker största delen av Kvarken. Nedan foto av CQ-Klubbens AIS täckningsområde på marinetraffic.com

OH6AG AIS coverage

Klubbens AIS mottagare består av en AIS mottagare av typ Smart Radio SR162 som sänder AIS (NMEA0183 protokoll @ 38400bps) via RS-232 till en Moxa NPort 5110 serial device server som vidarebefordrar data direkt till marinetraffic.com utan behov av dator. Mottagare och antenn finns på samma ställe som vår 70cm repeater dvs uppe på Stjärnhuset i Jakobstad.

Klubben har försett allmänheten med AIS data sedan 1.12.2007, först via aprs.fi och sedan 12.3.2016 via marinetraffic.com, klubbens station ID är 995 och administreras av OH6FXZ.

Gamla mottagaren för AIS var är en 40 år gammal Televa 703-LYVV, en ombyggd befolkningsskyddsradio. AIS mottagningen i Jakobstad kördes ursprungligen igång av OH6NT, OH6GYO, OH6HCQ och OH6FBB.

Televa 703-LYVV

Sidan redigerad: 18.01.2018 (OH6FXZ)

Text: OH6FXZ