Styrelsen

CQ-KLUBNS STYRELSE, CQ-KERHON HALLITUS 2023 (enligt höstmötet 03.11.2022)
 • Ordförande: Leif Elenius, OH6FXW (tel. 040-5272601)
 • Viceordförande: Sverre Sandås, OH6JCC (tel. 050-5233402)
 • Sekreterare: Tom Sjölund, OH6FXZ (tel. 044-7210295)
 • Kassör: Ingemar Hannus, OH6FXY (tel. 050-5520202)
 • Styrelsemedlem: Andreas Forsberg, OH6FA (tel. 050-5573924)
 • Suppleant: Roy Hölund, OH6LW

Styrelsen sammaträder vid behov, vanligen på klubbens månadsmöten, som är öppna för alla. Månadsmöte hålls den andra torsdagen i månaden kl. 19:00 i klubblokalen, om inte annat meddelas. Protokoll från mötena sätts ut på websidorna så fort de finns tillgängliga.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä kerhon kuukausikokouksissa, jotka ovat kaikille avoimia. Kuukausikokous pidetään joka kuukauden toisena torstaina kl. 19:00 kerhohuoneella, jos muuta ei ilmoiteta. Kokouksien pöytäkirjat ilmestyvät webbisivuille kun ne ovat saatavilla.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER, MUUT TOIMIHENKILÖT 2022-2023 (enligt vårmötet 14.04.2022 )
 • Skolningsansvarig: OH6JCC Sverre
 • Stationsskötare: OH6FA Andreas (HF/VHF), OH6CV Jouko (HF … SHF)
 • Fyransvarig: OH6NVQ Tomas (UHF och SHF-fyrarna)
 • Repeateransvarig: OH6MLL Pelle (2m, OH6RAG), OH6HNC Tuomo (70cm, OH6RUG)
 • Materialförvaltare: OH6FXW Leif
 • Räddningstjänst: OH6HCQ Per-Ole, OH6NGL Kaj, OH6PO Erkki
 • WEB och IT: OH6FXZ Tom, OH6ECP Simon, OH6HXU Martin (Linux-server)
 • Arkivarie: OH6PO Erkki
 • QSL-manager: OH6ECM Jan
 • Medlemsregister: OH6MLL Pelle

Sidan redigerad: 27.03.2023 (OH6FXZ)