Medlemsavgift – Jäsenmaksu 2020

Medlemsavgiften är bara 15 euro.
Du kan betala in medlemsavgiften på CQ-klubbens konto i Aktia Bank: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Kom ihåg att anteckna ditt anrop eller namn i meddelandefältet. Vi önskar att du betalar senast 30.4.2020, tack.

Jäsenmaksu on vain 15 euroa.
Voit maksaa jäsenmaksusi CQ-kerhon tilille Aktia pankkiin: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Muista merkitä kutsusi tai nimesi ilmoituskenttään. Toivomme että maksat viimeistään 30.4.2020, kiitos.