Repeaters

Allmänt om repeaters

Via en relästation (repeater) kan man ha kontakt med andra radioamatörer genom att den återutsänder alla signaler som den hör. Du kan prata t.ex. i en liten handapparat som oftast ryms i fickan, eller ha en radio i bilen och ha kontakt med hjälp av dem via repeatern. Räckvidden ökas betydligt hos dessa små apparater genom att repeatern ofta är placerad högt uppe i något höghus, någon industribyggnad eller mast.

CQ-klubben upprätthåller två repeatrar (relästationer), OH6RAG på 2 meter och OH6RUG på 70 cm. Båda är placerade i Jakobstad och har lokatorn KP13IQ.

Tvåmetersrepeatern OH6RAG

OH6RAG_cov
OH6RAG täckningsområde

Repeatern OH6RAG finns på kanal RV50 (R1) och lyssnar på frekvensen 145,025 MHz och sänder på frekvensen 145,625 MHz. Antennerna är vertikala och rundstrålande. Repeatern öppnas genom att sända en 300 ms lång 1750 Hz öppningston och den identifierar sig genom att sända sitt anrop OH6RAG på telegrafi. Repeatern kan stängas av övervakaren via en webswitch.

Repeatern har förnyades helt våren 2006 och har nu modern PC-styrd logik (RLM) samt är helt byggd med halvledare. Den är placerad på UPM:s sodapannhus. De som dragit största lasset med det projektet har varit OH6FA Andreas, och OH6MLL Pelle. Tack!

Kommande ändringar: Vi avser att repeatern skall själv sända ut 110,9 Hz CTCSS subton för att de användre som vill, skall slippa interferens från en svensk repeater på samma kanal. Detta påverkar inte användningen av repeatern, och man kan fortsättningsvis använda den som vanligt, även med äldre transceivers! Har man en modern apparat kan man kopppla på avkodning av subtonen vid mottagning (CTCSS decoder), så slipper man höra den svenska repeatern.

Hörbarhetsområdet har ökat betydligt, man kan nu ha kontakt via repeatern från Vasa i söder till Kalajoki i norr, och från Vetil/Kortesjärvi i öster till Sverige i väster (se kartan).

Nedan bilder av tekniken. Foto:Andreas, OH6FA (klicka på bilderna så blir de större):

radioroom
Repeaterrummet
cabinet
Repeaterskåpet
duplexer
Duplexerfiltren
OH6RAG
Repeatern (underst i bilden) styrs med dator via programmet RLM
logic
Baksidan av repeatern med kontrollinterface.
cabinet
Den gamla trotjänaren med transistorlogik och rör-PA  är inte QRV mera
Antennen är mer än 90 meter över havet. De antenner som vi använder är placerade på mitten av masten (4 st. stackade Aerial vertikaler).  Foto: Pelle, OH6MLL

 

Ny utrustning för 70 cm repeatern OH6RUG!

70 cm repeatern är på kanal RU376 och lyssnar på frekvensen 432,700 MHz och sänder på frekvensen  434,700 MHz. Repeatershiftet är ändrat till -2.0 MHz fr.o.m 5.12.2013. Den har förnyats i två (och en halv) omgångar.

Vårvintern 2012 förnyades alla antenner. Tack vare att repeater-sajten utrustades med en mast för mobiltelefoni, fick vi också möjlihet att komma med våra antenner i samma mast.

Vi får buga oss djupt och tacka Tomas OH6NVQ som ombesörjde montering av antennerna i den nya masten!

Samtidigt möjliggjordes också nätförbindelse till repeatern via en av våra samarbetspartners, så nu är repeatern kopplad till det riksomfattande repeaternätet RNet. Samtidigt har den också försetts med webswitch från microbit så att repeaterövervakaren kan stänga den när som helst.

Den 5.12 byttes duplex-filtret ut mot ett nytt fabriksgjort från Procomm. Detta blev möjligt genom sponsorering från importören, och igen en god arbetsinsats av OH6HNC Tuomo (repeaterövervakaren) och OH6LSL Janne, som trimmade och modifierade filtret.

Nedan bild av det nya antennsystemet, om omfattar RX- och TX-antenner samt 144 MHz antenn för APRS. Antennerna är vertikala och rundstrålande. Repeatern öppnas genom att sända 110,9 Hz CTCSS subton med på bärvågen. Den identifierar sig med sin anropssignal OH6RUG påtelegrafi var 10:e minut.

OH6RUG-ant

Foto: Tomas, OH6NVQ

OH6RUG_cov
OH6RUG ungefärligt täckningsområde

Radioklubben OH6AI i Karleby har hjälpt oss med konfiguration av ny radio och dator. Tack till Janne OH6LSL och Junnu OH6GFF för hjälpen. Utan dem hade vi knappast haft förbindelse till repeaternätet RNet. Den nya konfigurationen togs i drift 11.1.2013.

Här har du en lista på alla finska repeatrar! Link to all Finnish repeaters list

Nedan bild av repeaterskåpet OH6RUG. APRS-digipeatern OH6AG-7 är i samma skåp.

OH6RUG
Repeaterskåpet OH6RUG. Foto: Tomas, OH6NVQ

Sidan redigerad: 18.01.2018 (OH6FXZ)

Text: OH6NT