Medlemsavgift – Jäsenmaksu 2020

Medlemsavgiften är bara 15 euro.
Du kan betala in medlemsavgiften på CQ-klubbens konto i Aktia Bank: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Kom ihåg att anteckna ditt anrop eller namn i meddelandefältet. Vi önskar att du betalar senast 30.4.2020, tack.

Jäsenmaksu on vain 15 euroa.
Voit maksaa jäsenmaksusi CQ-kerhon tilille Aktia pankkiin: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Muista merkitä kutsusi tai nimesi ilmoituskenttään. Toivomme että maksat viimeistään 30.4.2020, kiitos.

COVID-19

Finlands regering kom just med nya besked angående bekämpningen av korona viruset, Covid-19. Bland dessa finns ett par saker som drabbar också vår verksamhet inom CQ-klubben. Alla möten över 10 personer måste undvikas och kontakt med personer som hör till riskgruppen över 70 år bör undvikas. Detta innebär att vi inte håller något Vårmöte eller månadsmöte i april 2020. Vi följer med situationen och siktar på ett möte i maj i stället.

Suomen hallitus antoi juuri uudet määräykset koskien korona viruksen torjuntaa. Tämän takia CQ-kerho ei järjestä Kevätkokousta eikä kuukausikokousta huhtikuussa 2020. Seuraamme tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään kokoukset toukokuussa.

OH6FXW Leif

Ordförande/puheenjohtaja

Julmiddag – Jouluillallinen 13.12.2018

Julmiddagen vid Uffes på Luciadagen 13.12 närmar sig och nu skall ni anmäla er antingen per e-post till Sverre OH6JCC (se kontaktuppgifter oh6ag e-postlistan 27.11.2018)
Vi måste meddela Uffes senast inkommande måndag (3.12.2018) och vi borde vara minst 20.
Nu är vi 9 anmälda och då blir det ingen middag. För att undvika missförstånd så alla som satte upp handen på höstmötet blev aldrig noterade så ni måste bekräfta ert deltagande.

mvh Sverre

Utflykt till Radiorompespäivä 6.10.2018 i Kurikka

Bussresan annullerad pga för få anmälda. Bussimatka perutttu johtuen liian pienestä osallistuja määrästä. (OH6FXZ 3.10.2018, 21:56)

Välkomna med lördagen 6.10.2018 till Radiorompespäivä i Kurikka. Chaufför Ingemar OH6FXY. Se meddelande via oh6ag mailinglista.

Tervetuloa mukaan Radiorompespäivään Kurikkaan lauantaina 6.10. Kuskina toimii Ingemar OH6FXY. Katso viesti oh6ag sähköpostilistalta.

Start/Lähtö 08:00 Jakobstads busstation/Pietarsaaren linja-autoasema.
Retur/Paluu ca noin 16:00

 

OH6AG Middag 26.7.2018

Till OH6AG:s medlemmar + partner

Under Jakobs Dagar besöks Jakobstad av ett antal gäster från vänorten Bünde i Tyskland. Bland gästerna finns också ett par radioamatörer. Efter att stadens officiella program avslutats kommer vår klubb att ha en träff med dessa amatörer.

Ni är därför välkomna på middag till restaurang Sesam torsdag 26 juli 2018 kl. 18.00

Medlemmarna betalar själva för sin mat, men klubben bjuder Bünde-gästerna. Efter middagen har vi träff vid klubben.

Anmälning om deltagande senast 19.07.2018 till Jan oh6je (Kontaktuppgifter i e-post meddelande) Hoppas att så många som möjligt kan komma med!

OH6JE de Jan

Medlemsavgift 2018 – Jäsenmaksu 2018

Det är dags att betala medlemsavgiften till CQ-klubben (OH6AG) för år 2018. Enligt höstmötets beslut är medlemsavgiften fortfarande bara 15 euro, ungdomar under 18 år 5 € och de som anslutit sig år 2018 betalar ingen avgift.

Om du fortfarande vill vara medlem och stöda föreningens verksamhet, kan du betala in medlemsavgiften på CQ-klubbens konto i Aktia Bank:
BIC: HELSFIHH
Konto: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Kom ihåg att anteckna ditt anrop eller namn i meddelandefältet. Vi önskar att du betalar senast 20.4.2018.

On tullut aika maksaa CQ-kerhon (OH6AG) jäsenmaksu vuodelle 2018. Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksu on edelleen vain 15 euroa, nuorisojäsenen (alle 18 v.) jäsenmaksu on 5 € ja vuonna 2018 aikana liittyneiltä ei peritä jäsenmaksua.

Jos haluat edelleen olla mukana jäsenenä ja tukemassa yhdistyksen toimintaa, voit maksaa jäsenmaksusi CQ-kerhon tilille Aktia pankkiin:
BIC: HELSFIHH
Tili: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Muista merkitä kutsusi tai nimesi ilmoituskenttään. Toivomme että maksat viimeistään 20.4.2018.

Hälsningar – Terveisin
Styrelsen – Hallitus / O H 6 F X W, Leif