Radiofyrar (Beacons)

En radiofyr är en radiosändare som sänder signaler regelbundet, dygnet runt, på bestämda frekvenser. När man vet frekvens, anropssignal och var den finns, så kan man genom att följa med sändningen vid olika tidpunkter, få reda på vilka förhållanden som råder för radiovågornas spridning i atmosfären på olika frekvenser.

Det kan vara bra att veta, om man vill delta i en tävling, eller ha kontakt med bestämda länder. Radiofyrar finns runtom i världen på alla möjliga frekvenser. På webplatsen http://www.ac6v.com/beacons.htm finns mycket att läsa om radiofyrar, och där finns också listor över aktiva radiofyrar.

CQ-klubben upprätthåller tre radiofyrar, alla placerade i Nykarleby vattentorn. Lokatorn är KP13GM. De har anropssignalerna OH6UHF på 70 cm, och OH6SHF på 23 och 13 cm.


30.09.2020

Bilder från förnyande av OH6UHF antenner, antennrör och kablage 19.5.2020. Antennerna blev förnyade i samband med renoveringen av Nykarleby vattentorn.

Klubben tackar Tomas OH6NVQ för teknik och OH1LSQ Paul-Henrik för klätterarbetet!

OH6UHF
På bilden: OH6UHF antennen på Nykarleby vattentorn.
Foto: OHNVQ Tomas
På bilden: OH6UHF antennen.
Foto: OHNVQ Tomas
På bilden: OH6NVQ uppe på vattentornet.
Foto: OHNVQ Tomas
På bilden: OH1LSQ sköter klätterarbetet.
Foto: OHNVQ Tomas


13 cm fyren OH6SHF blev QRV igen den 20.10.2011. Man han höra hur fyren låter HÄR (wav). Den sänder ”i i i ” och sitt anrop. Sändningen har ändrats från kontinuerlig bärvåg till ”i” p.gr.a. värmeproblem.

13 cm fyren OH6SHF. Foto OH6NVQ.

Fyrens data:

QRG:2320,832 MHz
Pout:10 W
Ant. gain: 6-7 dBd
ERP: abt 40W
QTF: 180 deg
QTH: KP13GM, Nykarleby water tower.

beaconhw
Radiofyrarnas sändarlådor inne i vattentornet.
http://www.multi.fi/~oh6ag/pictures/fyrant.jpg
3 x Big Wheel för UHF och vid pilen en dipol för SHF.

Nedan två av fyrarnas antenner: 3 x Big Wheel för UHF och vid pilen en dipol för SHF. Klicka på bilderna nedan så blir de större. I mitten pågår tätning av matarledningen till SHF-dipolen.

http://www.multi.fi/~oh6ag/pictures/tatning.jpg
Tätning av matarledningen till SHF-dipolen pågår. Foto: OH6MH

Sändareffekten på alla fyrar är ca. 40 W ERP. Frekvensen på 70 cm är 432,432  MHz, på 23 cm 1296,840 MHz och för 13 cm 2320,832 Mhz. (ERP betyder Effctive Radiated Power, dvs. effektiv utstrålad effekt.)

Sidan redigerad: 30.09.2020 (OH6FXZ)