Svenskspråkig examinator i Jakobstad

Kaj Björklund OH6NGL har valts och blivit godkänd som examinator. Tag kontakt med Kaj eller klubben för att komma överens om tentamenstillfälle.

Tidningen Radioamatööri 10-2018:

” Pietarsaaren ja Etelä-Pohjanmaan alueelle valittiin pätevyystutkijaksi Kaj Björklund, OH6NGL, tammikuun 2019 loppuun asti. Pätevyystutkijakunta on puoltanut hakemusta. ”

Månadsmöte februari 2018- Kuukausikokous helmikuu 2018

Februari månadsmöte 8.2.2018 kl 19:00 vid klubblokalen.

Helmikuun kuukausikokous 8.2.2018 klo 19:00 kerholla.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Aktuellt på banden , HF + 6m, Contester februari/mars​

3. Hemsidan. Dagsläget och info om sidan.

4. Exkursionsförslag??

5. Kursverksamhet Arbis 2019?

6. Inget Seskarö 2018!

7. Övriga ärenden. Bl a kaffekokare

8. Nästa möte torsdag 8.03.2018 kl 19

9. Mötet avslutas.