Förnyande av e-post listan. Sähköpostilistan uudistus.

OH6AG förnyar epostlistan eftersom samarbetet med abo.fi kommer att upphöra inom kort. Ni har alla fått en inbjudan att ansluta er till den nya listan xxx@groups.io.med samma funktioner som abo.fi. Var vänliga och läs inbjudan, samt acceptera att gå med genom att klicka där på länken ”accept the invitation”. Därefter måste ni ännu godkänna att ni läggs till på listan. Det är allt som behövs. Användningen är som förut, använd adressen ”xxx@grups.io” för att skicka epost till alla klubbmedlemmar.

Om ni väljer att strunta i detta, får ni i fortsättningen inga gruppmejl från klubben. Så gör det nu!

OH6NT


OH6AG uudistaa sähköpostilistan koska yhteistyö abo.fi:n kanssa tulee loppumaan kohta. Olette kaikki saaneet kutsun liittyä uuteen postilistaan xxx@groups.io.jossa on samat toiminnot kuin abo.fi:ssä. Ystävällisesti lukekaa kutsu, sekä liittykää listalle klikkaamalla siinä olevaa linkkiä ”accept the invitation”. Sen jälkeen teidän on vielä hyväksyttävä listalle liittyminen. Muuta ei tarvita, käyttö on kuten ennen, lähettäkää kaikille kerhon jäsenille menevät viestinne osoitteeseen ”xxx@grups.io”

Jos valitsette olla välittämättä tästä, ette jatkossa tule saamaan ryhmäpostia kerholta. Joten tehkää tämä nyt!

OH6NT

Svenskspråkig examinator i Jakobstad

Kaj Björklund OH6NGL har valts och blivit godkänd som examinator. Tag kontakt med Kaj eller klubben för att komma överens om tentamenstillfälle.

Tidningen Radioamatööri 10-2018:

” Pietarsaaren ja Etelä-Pohjanmaan alueelle valittiin pätevyystutkijaksi Kaj Björklund, OH6NGL, tammikuun 2019 loppuun asti. Pätevyystutkijakunta on puoltanut hakemusta. ”

Månadsmöte februari 2018- Kuukausikokous helmikuu 2018

Februari månadsmöte 8.2.2018 kl 19:00 vid klubblokalen.

Helmikuun kuukausikokous 8.2.2018 klo 19:00 kerholla.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Aktuellt på banden , HF + 6m, Contester februari/mars​

3. Hemsidan. Dagsläget och info om sidan.

4. Exkursionsförslag??

5. Kursverksamhet Arbis 2019?

6. Inget Seskarö 2018!

7. Övriga ärenden. Bl a kaffekokare

8. Nästa möte torsdag 8.03.2018 kl 19

9. Mötet avslutas.