Förnyande av e-post listan. Sähköpostilistan uudistus.

OH6AG förnyar epostlistan eftersom samarbetet med abo.fi kommer att upphöra inom kort. Ni har alla fått en inbjudan att ansluta er till den nya listan xxx@groups.io.med samma funktioner som abo.fi. Var vänliga och läs inbjudan, samt acceptera att gå med genom att klicka där på länken ”accept the invitation”. Därefter måste ni ännu godkänna att ni läggs till på listan. Det är allt som behövs. Användningen är som förut, använd adressen ”xxx@grups.io” för att skicka epost till alla klubbmedlemmar.

Om ni väljer att strunta i detta, får ni i fortsättningen inga gruppmejl från klubben. Så gör det nu!

OH6NT


OH6AG uudistaa sähköpostilistan koska yhteistyö abo.fi:n kanssa tulee loppumaan kohta. Olette kaikki saaneet kutsun liittyä uuteen postilistaan xxx@groups.io.jossa on samat toiminnot kuin abo.fi:ssä. Ystävällisesti lukekaa kutsu, sekä liittykää listalle klikkaamalla siinä olevaa linkkiä ”accept the invitation”. Sen jälkeen teidän on vielä hyväksyttävä listalle liittyminen. Muuta ei tarvita, käyttö on kuten ennen, lähettäkää kaikille kerhon jäsenille menevät viestinne osoitteeseen ”xxx@grups.io”

Jos valitsette olla välittämättä tästä, ette jatkossa tule saamaan ryhmäpostia kerholta. Joten tehkää tämä nyt!

OH6NT

Svenskspråkig examinator i Jakobstad

Kaj Björklund OH6NGL har valts och blivit godkänd som examinator. Tag kontakt med Kaj eller klubben för att komma överens om tentamenstillfälle.

Tidningen Radioamatööri 10-2018:

” Pietarsaaren ja Etelä-Pohjanmaan alueelle valittiin pätevyystutkijaksi Kaj Björklund, OH6NGL, tammikuun 2019 loppuun asti. Pätevyystutkijakunta on puoltanut hakemusta. ”

Julmiddag – Jouluillallinen 13.12.2018

Julmiddagen vid Uffes på Luciadagen 13.12 närmar sig och nu skall ni anmäla er antingen per e-post till Sverre OH6JCC (se kontaktuppgifter oh6ag e-postlistan 27.11.2018)
Vi måste meddela Uffes senast inkommande måndag (3.12.2018) och vi borde vara minst 20.
Nu är vi 9 anmälda och då blir det ingen middag. För att undvika missförstånd så alla som satte upp handen på höstmötet blev aldrig noterade så ni måste bekräfta ert deltagande.

mvh Sverre

Utflykt till Radiorompespäivä 6.10.2018 i Kurikka

Bussresan annullerad pga för få anmälda. Bussimatka perutttu johtuen liian pienestä osallistuja määrästä. (OH6FXZ 3.10.2018, 21:56)

Välkomna med lördagen 6.10.2018 till Radiorompespäivä i Kurikka. Chaufför Ingemar OH6FXY. Se meddelande via oh6ag mailinglista.

Tervetuloa mukaan Radiorompespäivään Kurikkaan lauantaina 6.10. Kuskina toimii Ingemar OH6FXY. Katso viesti oh6ag sähköpostilistalta.

Start/Lähtö 08:00 Jakobstads busstation/Pietarsaaren linja-autoasema.
Retur/Paluu ca noin 16:00

 

OH6AG Middag 26.7.2018

Till OH6AG:s medlemmar + partner

Under Jakobs Dagar besöks Jakobstad av ett antal gäster från vänorten Bünde i Tyskland. Bland gästerna finns också ett par radioamatörer. Efter att stadens officiella program avslutats kommer vår klubb att ha en träff med dessa amatörer.

Ni är därför välkomna på middag till restaurang Sesam torsdag 26 juli 2018 kl. 18.00

Medlemmarna betalar själva för sin mat, men klubben bjuder Bünde-gästerna. Efter middagen har vi träff vid klubben.

Anmälning om deltagande senast 19.07.2018 till Jan oh6je (Kontaktuppgifter i e-post meddelande) Hoppas att så många som möjligt kan komma med!

OH6JE de Jan