Höstmöte 8.10.2020 – Syyskokous 8.10.2020

Klubbens höstmöte hålls torsdagen den 8.10 kl. 19:00. Stadgeenliga ärenden, bl.a. budget, verksamhetsplan samt val av styrelse för 2021. Välkomna!

Kerhon syyskokous pidetään torstaina 8.10 klo 19:00. Sääntömääräiset asiat, mm. budjetti, toimintasuunnitelma ja hallistusten valinta vuodelle 2021. Tervetuloa!

Oktober månadsmöte direkt efter höstmötet.

Lokakuun kuukausikokous heti syyskokouksen jälkeen.

Höstmöte 08.10.2020 vid ABC. Foto OH6FXZ

Medlemsavgift – Jäsenmaksu 2020

Medlemsavgiften är bara 15 euro.
Du kan betala in medlemsavgiften på CQ-klubbens konto i Aktia Bank: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Kom ihåg att anteckna ditt anrop eller namn i meddelandefältet. Vi önskar att du betalar senast 30.4.2020, tack.

Jäsenmaksu on vain 15 euroa.
Voit maksaa jäsenmaksusi CQ-kerhon tilille Aktia pankkiin: IBAN: FI68 4055 9020 0140 04
Muista merkitä kutsusi tai nimesi ilmoituskenttään. Toivomme että maksat viimeistään 30.4.2020, kiitos.

COVID-19

Finlands regering kom just med nya besked angående bekämpningen av korona viruset, Covid-19. Bland dessa finns ett par saker som drabbar också vår verksamhet inom CQ-klubben. Alla möten över 10 personer måste undvikas och kontakt med personer som hör till riskgruppen över 70 år bör undvikas. Detta innebär att vi inte håller något Vårmöte eller månadsmöte i april 2020. Vi följer med situationen och siktar på ett möte i maj i stället.

Suomen hallitus antoi juuri uudet määräykset koskien korona viruksen torjuntaa. Tämän takia CQ-kerho ei järjestä Kevätkokousta eikä kuukausikokousta huhtikuussa 2020. Seuraamme tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään kokoukset toukokuussa.

OH6FXW Leif

Ordförande/puheenjohtaja

Höstmöte 2019 – Syyskokous 2019

Klubbens höstmöte hålls torsdagen den 14.11 kl. 19:00 i ABC-stationens kabinett vid Kållbyvägen.Stadgeenliga ärenden, bl.a. budget, verksamhetsplan samt val av styrelse för 2020. Klubben bjuder på kaffe/te ochtilltugg. Välkomna!

Kerhon syyskokous pidetään torstaina 14.11 klo 19:00  ABC-aseman kabinetissa Kolpintien varrella. Sääntömääräiset asiat, mm budjetti , toimintasuunnitelma ja hallistusten valinta vuodelle 2020. Kerho tarjoaa kahvia/teetä ja purtavaa. Tervetuloa!

Styrelsen/Hallitus

November månadsmöte direkt efter vårmötet.

Marraskuun kuukausikokous heti syyskokouksen jälkeen.